index.gif (3505 bytes)
清微閣道藏(CTZQDZ)
序號

經  名

備 註

CTZQDZ0001

三元慈悲琅函滅罪寶懺 

CTZQDZ0002

五穀神農藥師寶懺 

CTZQDZ0003-1

太乙救苦天尊說拔度血湖玉曆寶懺上卷 

CTZQDZ0003-2

太乙救苦天尊說拔度血湖玉曆寶懺中卷 

CTZQDZ0003-3

太乙救苦天尊說拔度血湖玉曆寶懺下卷 

CTZQDZ0004

太上洞玄祝聖科儀 

CTZQDZ0005-1

金籙早朝遣將召四靈科儀 

CTZQDZ0005-2

金籙午朝遣將召四靈科儀 

CTZQDZ0005-3

金籙晚朝遣將召四靈科儀 

CTZQDZ0005-4

金籙宿啟遣將召四靈科儀 

CTZQDZ0006

太上老君說安宅八陽真經 

CTZQDZ0007

太上延生解連妙經 

CTZQDZ0008

太上金籙設醮祝聖科儀 

CTZQDZ0009

太上金籙設醮發表科儀 

CTZQDZ0010-1

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經上卷 

CTZQDZ0010-2

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經中卷 

CTZQDZ0010-3

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經下卷 

CTZQDZ0011

延生八卦儀文 

CTZQDZ0012

過橋科 

CTZQDZ0013-01

太上冥王滅罪寶懺卷一 

CTZQDZ0013-02

太上冥王滅罪寶懺卷二 

CTZQDZ0013-03

太上冥王滅罪寶懺卷三 

CTZQDZ0013-04

太上冥王滅罪寶懺卷四 

CTZQDZ0013-05

太上冥王滅罪寶懺卷五 

CTZQDZ0013-06

太上冥王滅罪寶懺卷六 

CTZQDZ0013-07

太上冥王滅罪寶懺卷七 

CTZQDZ0013-08

太上冥王滅罪寶懺卷八 

CTZQDZ0013-09

太上冥王滅罪寶懺卷九 

CTZQDZ0013-10

太上冥王滅罪寶懺卷十 

CTZQDZ0014

太上說安宅土地龍神經 

CTZQDZ0015

太上說補謝八陽真經 

CTZQDZ0016

正弌平炁宮法懺 

CTZQDZ0017

正乙奠謝龍土玄科 

CTZQDZ0018

玉曆血湖度命赦罪妙經 

CTZQDZ0019

金籙九陳供儀 

CTZQDZ0020

金籙三界萬靈星燈科儀 

CTZQDZ0021

金籙宿啟科範 

CTZQDZ0022

金籙啟三界祝聖儀文 

CTZQDZ0023

洞玄靈寶修齋科儀 

CTZQDZ0024-1

登台說法科儀上部 

CTZQDZ0024-2

登台說法科儀下部 

CTZQDZ0025

靈寶正乙禁壇玄科 

CTZQDZ0026

靈寶拔度解冤釋結科儀 

CTZQDZ0027

靈寶金籙分燈科儀 

CTZQDZ0028

靈寶金籙振鐘磬玄科 

CTZQDZ0029

靈寶金籙捲簾科儀 

CTZQDZ0030

靈寶祝香科儀 

CTZQDZ0031

靈寶教頇儢 

CTZQDZ0032

靈寶煉度科儀 

CTZQDZ0033

靈寶拔亡發表科儀 

CTZQDZ0034

靈寶拔度沐浴給牒科儀 

CTZQDZ0035

靈寶頒赦科儀 

CTZQDZ0036

請庫科儀 

CTZQDZ0037

璇璣拜斗科範 

CTZQDZ0038

  

 

製作單位 道教學術資訊網站
製作 洪百堅
資料來源 正統道藏,竹塹
讚助人